Patrick Agergaard

Mental optimering midt i Roskilde

Giver dig den mentale fjernbetjening tilbage!

Personlig behandling

Lad mig hjælpe dig til at genopbygge et sundt og stærkt sind, så du trives og fungerer optimalt.

Uddannelse

Tag et kort kursus eller en længere certificeret udannelse i Mindhack-metoden.

Hvad er Mindhack-metoden?

Mindhack-metoden viser dig de korte veje til at genvinde kontrollen over din hjerne og dine følelser. Der er ingen psykoanalytiske fordybelser – kun pragmatiske løsninger på at skabe stærke mentale rødder, så du kan trives og præstere optimalt i livet. Eksempler kan være:

  • Angst/frygt: Angst eller frygt handler om noget bestemt i dit liv, fx uvished efter en afskedigelse, skilsmisse eller alvorlig sygdom. Målet er tryghed, overblik og handlekraft.
  • Søvnbesvær: Søvnbesvær er stærkt invaliderende, og desværre er 300.000 danskere ramt i alvorlig grad, som sænker trivsel og livskvalitet samt øger risikoen for livsstilssygdomme. Målet er at genlære dit system at sove naturligt.
  • Fobier: En fobi er en irrationel frygt for fx højder (akrofobi), sociale situationer (socialfobi), flyvning (aviofobi) eller lukkede rum (klaustrofobi). Målet er at opløse denne opståede reaktion og genskabe en naturlig, rationel reaktion.
  • Panikangst: Panikangst er en forfærdelig lidelse, hvor man oplever overvældende angst uden påviselig grund. Hænger ofte sammen med depression eller fobier. Målet er at afspænde nervesystemet og opnå et klart tankeliv.
  • Tankemylder: Tankemylder er oplevelsen af, at tankerne går amok og tager kontrollen fra det bevidste sind. Målet er at opnå mental klarhed og følelsesmæssig ro.
  • Mentaltræning: Jeg arbejder med mange atleter eller professionelle erhvervsfolk, hvor målet er at opnå det ypperste præstationsniveau gennem mentalt fokus.

Dette er blot nogle få eksempler.

Hvem er Mindhack-metoden for?

Mindhack-metoden er for dig, som har brug for at komme videre uden et længere dybdeterapeutisk forløb. Du er sikkert grundlæggende velfungerende, men er sikkert et sted i dit liv, hvor du har brug for konkrete metoder og ikke en masse snik-snak-terapi.

Måske har du allerede prøvet traditionel psykoterapi, kognitiv terapi eller metakognitiv terapi. Ofte baserer disse tilgange sig på den rationelle hjernes magt over vores ubevidste processer. Men mange mennesker oplever, at underbevidstheden er markant stærkere end den bevidste viljestyrke.

Dette stemmer fuldstændig overens med min opfattelse. Dels pga. mine personlige erfaringer fra mange smertefulde processer i mit eget liv og dels pga. min kliniske erfaring med personlige klienter gennem årtier.

Derfor har jeg udviklet Mindhack-metodenMindhack sigter på at sætte en attraktiv intention, skabe stærke personlige styrker som fundament i livet, skabe powerfulde mentale ressoucer til at håndtere aktuelle situationer og følge effektive strategier til at nå målet.

Med et lidt nørdet fagbegreb kalder jeg det “Positiv NLP-psykoterapi” for at afspejle min baggrund og tilgang: Positiv psykologi, NLP og psykoterapi samt moderne hypnose.

1. Intention

Din intention afgøre dit mål og din retning. Uanset om du er stresset og deprimeret, lider af panikangst eller du har en velfungerende karriere og søger en højere topstilling, starter det hele med en konstruktiv intention om en bedre situation.

2. Styrker

Styrker er dine grundlæggende mentale evne til at hvile i dig selv, bruge din energi konstruktivt og fungere som den person du er, uden at du skal anstrenge dig til at spille roller. Styrker opbygges med nogle enkle øvelser, som er fuldstændig tilpasset din personlighed og din situation.

Styrkerne hjælper dig til at fungere bedre og have større overskud i hverdagen.

3. Ressourcer

Ressourcer er de tanker, følelser og tilstande, som giver dig ekstra mental energi i de situationer, hvor du har brug for et boost. Ressourcer styrker din evne til at vende en negativ situation til en positiv, mens situationen sker.

Ressourcerne giver dig en øjebikkelig kickstart til at håndtere situationerne i tråd med dine værdier.

4. Strategier

Strategier er mentale kageopskrifter på hvordan du opnår bestemte resultater – for eksempel ro og fokus i stressede situationer eller gennemslagskraft på et vigtigt møde.

Strategierne er individuelt tilpasset dig. De består primært af mentale forestillinger. Alle mennesker kan visualisere, selv om nogle tror fuldt og fast på at de ikke kan – men det ændrer vi på et øjeblik.

Hvordan fungerer det?

Jeg opbygger dit sind med enkle og mentalt nærende midler. Først opbygger vi dit mentale ståsted – dernæst får du nogle kraftfulde mentale værktøjer til at håndtere din aktuelle livssituation. Det handler ikke om klassisk-psykologisk terapeutisk snik-snak, men om enkle visualiseringer, der er 100 % tilpasset din situation.

Behandlingen skal være sjov og inspirerende. Hvis vi fortaber os i psykologiske analyser og etiketter, mister både du og jeg energien og lysten til at arbejde videre. Det gider vi ikke. Det skal være seriøst og effektivt – og den allerbedste måde at sikre det på, er at gøre det sjovt!

 

Generelt om Mindhack-metoden

Mindhack-metoden består overordnet af fire elementer i et fint samspil.

1. Intention: Dit mål med behandlingen. Målet tager udgangspunkt i problemet eller ønsket i din livssituation. Intentionen ændrer sig ofte, men det er vigtigt at definere den klart fra begyndelsen.

2. Styrker: En grundlæggende mental “kondition”, som gør dig modstandsdygtig og dynamisk velfungerende. Styrker opbygges gennem vedholdende mental “styrketræning” og er langtidsholdbar.

3. Ressourcer: Evnen til at booste dig selv i krævende situationer. Ressourcer kan skabes på et splitsekund og anvendes her og nu, men er kun aktive mens du har aktuel brug for dem.

4. Strategier: Mentale opskrifter på hvordan du skaber bestemte resultater i livet. Strategierne tilpasses din psykologiske profil og din situation i livet, så de skaber optimal nytte for dig.

Er det terapi, hypnose eller coaching?

Det korte svar er ja. Jeg blander metoder fra mange forskellige discipliner inden for mental udvikling.

  • Positiv psykoterapi – dog kun den målorienterede metode, der fokuserer på resultater frem for snik-snak.
  • Hypnose, som skaber dybere kontakt til underbevidstheden. Men ikke noget med “sov og gør som jeg siger”, som ikke holder i længden. Jeg bruger “vågen hypnose”, hvor du er fuldt bevidst og vi samtaler aktivt om løsningen under hypnosen.
  • Coaching, som sikrer et vedholdende fokus på målet og de konstruktive handlinger, som bringer dig videre.
Hvad er positiv psykoterapi?

Positiv psykoterapi er en terapiform, som er centreret omkring opbygning af personlige styrker. Med et lidt gammeldags ord kaldes de karakterstyrker, og der ligger enorme mængder af forskning bag konceptet. I litteraturen findes der 24 forskellige slags styrker, men jeg er mere optaget af at hjælpe dig til at opbygge individuelle styrker, der passer 100 % til dig og din livssituation. Styrkerne gør det lettere for dig at håndtere livets udfordringer på en stærk og positiv måde.

Hvad er "vågen hypnose"?

Hypnose indgår i større eller mindre grad i behandlingen. En egentlig hypnosesession er én ting, men selv under vores “ikke-hypnotiske” terapeutiske samtale vil du opleve, at du svæver lidt ud og ind af nuet, at du mister tidsfornemmelsen, og at du oplever virkeligheden lidt anderledes lige efter sessionen.

Dette er blot tegn på, at din underbevidsthed er aktivt involveret i processen, fordi jeg benytter umærkelige teknikker fra hypnosens verden – selv under vores terapeutiske samtale. Dette er langt stærkere end den klassiske “tænke-terapi”, hvor man analyserer og forstå sin situation, men ikke nødvendigvis ændrer adfærd bagefter.

Selv om jeg kalder det “vågen hypnose”, oplever mange en egentlig hypnotisk session som en halvsovende tilstand.

Hvorfor bruge coaching i terapi?

Coaching udspringer oprindeligt fra terapiens verden. Klassisk coaching er en målorienteret og ikke-intervenerende måde at hjælpe klienten til at opnå indre forandring på ved hjælp af spørgsmål.

I dag finder jeg den klassiske spørge-coaching lidt forældet, så min coaching handler dels om at sætte delmål for dit arbejde med at opbygge personlige styrker og mentale ressourcer og dels om at skabe mentale ressoucer, så du kan nå dine mål.

Personlig behandling

Læs mere om priser, rabat og klippekort.

 

Positiv NLP-psykoterapi

Terapi, som er baseret på enkle mentale metoder til at skabe øjeblikkelige resultater.

Læs mere

Positiv psykoterapi og NLP har forskellige tilgange til psykoterapi, men de er fælles om at fokusere på mål frem for problemer samt at skabe personlige styrker og ressourcer. Dette hjælper dig til hurtige resultater. Der er ingen tidskrævende analyser. Du oplever straks resultater og får reelle metoder, som du kan bruge i det virkelige liv.

Terapi skal være spændende og engagerende. Der er ingen grund til at sidde og analysere problemer. Løsningen er alligevel altid at skabe et stærkere menneske med flere personlige ressourcer. Metoden til dette er ikke en masse tænkearbejde – det er tvæærtimod nogle nemme og inspirerende øvelser, som giver dig umiddelbare resultater.

Selv om jeg mener at terapi skal være sjovt, må du ikke tage fejl – det er stadig seriøst og meget intenst, og du kan føle dig virkelig inspireret og virkelig træt bagefter.

Læs mere om Positiv NLP-psykoterapi.

 

Fra kr. 450

Hypnose

Hypnose er en enkel og mere direkte vej til underbevidstheden, som skaber dybere forandringer i sindet.

Læs mere

Hypnose er mange ting, og man skal forstå det rigtigt. Jeg laver moderne hypnose, hvor du er vågen og bevidst under hele seancen. Dette skaber langt bedre resultater end den gammeldags “sov og lyt til mig”-hypnose. Under det meste af hypnosen taler vi sammen, men du kan sagtens opleve at du glemmer dele af samtalen umiddelbart bagefter, fordi din underbevidsthed overtager arbejdet. De fleste er lidt desorienterede efter sessionen, men det fortager sig hurtigt. Nogle oplever masser af energi bagefter, mens andre har brug for at lægge sig hjem og sove.

Læs mere om hypnose og hypnoterapi.

 

Fra kr. 750

Gratis forsamtale  [LIGE NU]

Lad os tale sammen. Lad mig give dig en fornemmelse af min person og min behandling. Det er helt uforpligtende.

Læs mere

Forsamtalen er en samtale om hvordan jeg kan hjælpe dig. Jeg stiller dig nogle spørgsmål og fortæller hvordan behandlingen kunne være for dig.

Mange får oplevelsen af at jeg kan læse deres tanker allerede under forsamtalen. Det kan jeg naturligvis ikke. Men årtiers erfaring har givet mig en intuitiv fornemmelse, som du sandsynligvis mærker temmelig kraftigt under samtalen.

Efter samtalen kan du selv vurdere om du ønsker en efterfølgende behandling. Det står dig helt frit for.

Læs mere om den gratis forsamtale [lige nu].

Kr. 0

Min baggrund

Jeg er en evigt søgende sjæl. Altid på jagt efter bedre metoder. Rolig og empatisk, men med fuld energi på hver eneste session. Aldrig tilfreds med en times snik-snak, hvor du får nogle “indsigter”, som ikke reelt skaber gennembrud i dit liv.

Jeg elsker at se dig smile, når du opdager hvor nemt og sjovt det kan være at vokse mentalt. Jeg er en naturlig hjælpertype og gør ALT for meget for dig til at være forretningsdrivende. Du skal bare udnytte det – jeg elsker det!

Andre siger …

“Du er enorm jordnær og jeg føler ikke at du ser ned på mig ( ikke at du skulle) men folk har jo ofte et billed af en misbruger- Du har humor og den bruger du også i dine sessions, hvilket lige passer mig- Humor er den bedste medicin for mig.”

Tina H.

“Super føelse bagefter – det var helt vildt. En oplevelse som alle burde prøve, og Patrick er suveren til at få en med ind i føelsen. Som om jeg svævede på en sky + Jeg var fuld af energi.”

Vinnie P.

“Jeg har faktisk haft det rigtig godt siden min session med Patrick. Det er lige som om jeg hviler mere i mig selv og tager det mere roligt, jeg stresser ikke så meget over små ting.”

Mette R.

Giv lyd - jeg elsker at høre fra dig!